Najpierw wiedza, potem przygotowanie, a gdy przyjdzie potrzeba działanie.